DUSZPASTERSTWO CHORYCH

"Choruje kto między wami? Niech wezwie Kapłanów kościoła i niech się modli nad nim, namaszczając go olejem w Imię Pańskie. "
/ Jk 5,14 /
Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną odbywają się:
- w każdą II sobotę m-ca od godz. 0900
- w nagłych wypadkach o każdej porze.

Zapisy w Biurze Parafialnym.

Tel. do kapelana szpitala - tylko w nagłych potrzebach:

Kapelanem szpitala jest Ks.