Sakrament Chrztu Świętego i Roczki

Sakrament chrztu świętego


„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213)

Sakrament CHRZTU ŚWIĘTEGO jest udzielany w każdą:

II SOBOTĘ m-ca podczas Mszy św. o godz.
1700.
IV NIEDZIELĘ m-ca podczas Mszy Św. o godz.
1300.

Rodzice zgłaszają się do Biura Parafialnego najpóźniej 2 tygodnie przed niedzielą chrztu. Wymagane dokumenty: Akt urodzenia dziecka - oryginał.

Rodzice dziecka i chrzestni biorą udział w katechezie chrzcielnej w piątek poprzedzający Chrzest - po Mszy św. wieczornej.

Rodzice dziecka i chrzestni powinni pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty.

Rodzice chrzestni są zobowiązani przedstawić zaświadczenie pobrane ze swojej parafii ,
że są wierzący i praktykujący.

Rodzicem chrzestnym może być, kto:

- Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (ukończył 16 lat);
- Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia - chrzest, bierzmowanie i Eucharystię - oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i z zadaniem, jakie ma pełnić;
- Należy do kościoła Katolickiego i prawo kościelne nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.
- Żyje w związku sakramentalnym.

Roczki


MSZA ŚWIĘTA W I ROCZNICĘ CHRZTU ŚWIĘTEGO jest odprawiana w każdą III SOBOTĘ MIESIĄCA o godzinie 1700.
Zapisy w Biurze Parafialnym, najpóźniej 2 tygodnie przed Mszą św.