DUSZPASTERZE

Kapłani pracujący w ParAFII:

Ks. Kanonik Jerzy PALPUCHOWSKI - proboszcz

Ks. mgr Krzysztof Jakubowski - wikariusz

Ks. mgr Rafał Kowalczyk - wikariusz

Ks. mgr Andrzej Kmieciak - wikariusz

Ks. mgr Krystian Fornalczyk - wikariusz

 

Ksiądz senior:

Ks. Kanonik Krzysztof Nawrocki

 

Siostry zakonne na terenie Parafii:
W Parafii pracują Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza.

Są to:
S. M. Marcja  - katechetka w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3.
S. M. Elżbieta  - troska o wystrój kościoła.

Siostry Boromeuszki prowadzą również na terenie naszej Parafii Przedszkole "Kochających serc".