Sakrament małżeństwa
obraczki


„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela" (Mt 19, 5-6)


„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KPK 1055,1).


Zamiar zawarcia małżeństwa należy omówić ze swoim duszpasterzem na trzy miesiące przed ślubem.

Potrzebne dokumenty:
* dokument USC (w 3 egz.) zezwalający na zawarcie związku
* świadectwo chrztu i bierzmowania (ważne do 3 miesięcy)
* ostatnie świadectwo nauki religii
* dowód osobisty

Narzeczeni winni odwiedzić:
* Parafialną Poradnię Życia Rodzinnego
(Czynna - wtorek o godz. 17.00)
* odbyć dziesięciotygodniowy katechumenat przedmałżeński (Jeżeli nie posiadają świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej lub zawodowej).

Narzeczeni winni obowiązkowo uczestniczyć w cyklu nauk przedślubnych.

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć związek małżeński w innej parafii (niż miejsce zamieszkania jednego z narzeczonych), potrzebują zaświadczenie od swojego Ks. Proboszcza zezwalającego na załatwienie formalności przedślubnych w innej parafii. Ponadto w przypadku małżeństwa konkordatowego należy załatwić wymagane formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego
i odpowiednie dokumenty z USC przedstawić w biurze parafialnym podczas spisywania protokołu przedślubnego.