godlo

Poczet papieży – od Św. Piotra do Franciszka


I wiek


pope_piotr- Św. Piotr Apostoł(33-64)
- Św. Linus(64-76)
- Św. Anaklet(76-88)
- Św. Klemens I(88-97)
- Św. Ewaryst(97-105)

II wiek


- Św. Aleksander I(105-115)
- Św. Sykstus I(115-125)
- Św. Telesfor(125-136)
- Św. Hygin(136-140)
- Św. Pius I(144-155)
- Św. Anicet(155-166)
- Św. Soter(166-175)
- Św. Eleuteriusz(175-189)
- Św. Wiktor I(189-199)
- Św. Zefiryn(199-217)

III wiek


- Św. Kalikst I(217-222)
- Św. Urban I(222-23/05/230)
- Św. Poncjan(23/05/230-28/09/235)
- Św. Anteros(21/11/235-03/01/236)
- Św. Fabian(10/01/236-20/01/250)
- Św. Korneliusz(marzec 251- czerwiec 253)
- Św. Lucjusz I(25/06/253-05/03/254)
- Św. Stefan I(12/05/254-02/08/257)
- Św. Sykstus II(30/08/257-06/08/258)
- Św. Dionizy(22/07/259-26/12/268)
- Św. Feliks I(05/01/269-30/12/274)
- Św. Eutychian(04/01/275-07/12/283)
- Św. Kajus(17/12/283-22/04/296)
- Św. Marcelin I(30/06/296-25/11/304)

IV wiek


- Św. Marceli I(27/05/308-16/01/309)
- Św. Euzebiusz(18/04/309-17/08/310)
- Św. Milcjades(2 lipca 311 – 11 stycznia 314)
- Św. Sylwester I(31 stycznia 314 – 31 grudnia 335)
- Św. Marek(18 stycznia 336 – 7 października 336)
- Św. Juliusz I(6 lutego 337 – 12 kwietnia 352)
- Liberiusz(17 maja 352 – 24 września 366)
- Św. Damazy I(1 października 366 – 11 grudnia 384)
- Św. Syrycjusz(15, 22 lub 29 grudnia 384 – 26 listopada 399)
- Św. Anastazy I(27 listopada 399 – 19 grudnia 401)

V wiek


- Św. Innocenty I(22 grudnia 401 – 12 marca 417)
- Św. Zozym(18 marca 417 – 26 grudnia 418)
- Św. Bonifacy I(28 lub 29 grudnia 418 – 4 września 422)
- Św. Celestyn I(10 września 422 – 27 lipca 432)
- Św. Sykstus III(31 lipca 432 – 19 sierpnia 440)
- Św. Leon I Wielki(29 września 440 – 10 listopada 461)
- Św. Hilary(19 listopada 461 – 29 lutego 468)
- Św. Symplicjusz I(3 marca 468 – 10 marca 483)
- Św. Feliks III(13 marca 483 – 1 marca 491)
- Św. Gelazjusz I(1 marca 492 – 21 listopada 496)
- Anastazy II(24 listopada 496 – 19 listopada 498)
- Św. Symmachus(22 listopada 498 – 19 lipca 514)

VI wiek


- Św. Hormizdas(20 lipca 514 – 6 sierpnia 523)
- Św. Jana I(13 sierpnia 523 – 18 maja 526)
- Św. Feliks IV(12 lipca 526 – 22 września 530)
- Bonifacy II(22 września 530 – 17 października 532)
- Jan II(2 stycznia 533 – 8 maja 535)
- Św. Agapit I(13 maja 535 – 22 kwietnia 536)
- Św. Sylweriusz(1 czerwca 536 – marzec 537)
- Wigiliusz(29 marca 537 – 7 czerwca 555)
- Pelagiusz I(16 kwietnia 556 – 4 marca 561)
- Jan III(17 lipca 561 – 13 lipca 574)
- Benedykt I(2 czerwca 575 – 30 lipca 579)
- Pelagiusz II(26 listopada 579 – 7 lutego 590)
- Św. Grzegorz I Wielki(3 września 590 – 12 marca 604)

VII wiek


- Sabinian(13 września 604 – 22 lutego 606)
- Bonifacy III(19 lutego 607 – 12 listopada 607)
- Bonifacy IV(26 sierpnia 608 – 8 maja 615)
- Adeodat I(19 października 615 – 8 listopada 618)
- Bonifacy V(23 grudnia 619 – 25 października 625)
- Honoriusz I(27 października 625 – 12 października 638)
- Seweryn(28 maja 640 – 2 sierpnia 640)
- Jan IV(24 grudnia 640 – 12 października 642)
- Teodor I(24 listopada 642 – maj 649)
- Św. Marcin I(lipiec 649 – 16 września 655)
- Eugeniusz I(16 września 655 – 2 czerwca 657)
- Witalian(30 czerwca 657 – 27 stycznia 672)
- Adeodat II(11 kwietnia 672 – 17 czerwca 676)
- Donus(2 listopada 676 – 11 kwietnia 678)
- Agaton(27 czerwca 678 – 10 stycznia 681)
- Leon II(17 sierpnia 682 – 3 lipca 683)
- Benedykt II(26 czerwca 684 – 8 maja 685)
- Jan V(23 lipca 685 – 2 sierpnia 686)
- Konon(21 października 686 – 21 września 687)
- Sergiusz I(15 grudnia 687 – 9 września 701)

VIII wiek


- Jan VI(30 października 701 – 11 stycznia 705)
- Jan VII(1 marca 705 – 18 października 707)
- Syzyniusz(15 stycznia 708 – 4 lutego 708)
- Konstantyn(25 marca 708 – 9 kwietnia 715)
- Grzegorz II(19 maja 715 – 11 lutego 731)
- Grzegorz III(18 marca 731 – 28 listopada 741)
- Zachariasz(10 grudnia 741 – 22 marca 752)
- Stefan II'(22 lub 23 marca 752 – 25 lub 26 marca 752)
- Stefan II''(26 marca 752 – 26 kwietnia 757)
- Paweł I(29 maja 757 – 26 czerwca 767)
- Stefan III(1 lub 7 sierpnia 768 – 24 stycznia 772)
- Hadrian I(1 lub 9 lutego 772 – 25 grudnia 795)
- Leon III(26 lub 27 grudnia 795 – 12 czerwca 816)

IX wiek


- Stefan IV(22 czerwca 816 – 24 stycznia 817)
- Paschalis I(25 stycznia 817 – 11 lutego 824)
- Eugeniusz II(luty, marzec, kwiecień lub maj 824 – sierpień 827)
- Walentyn(sierpień 827 – wrzesień 827)
- Grzegorz IV(827 – styczeń 844)
- Sergiusz II(styczeń 844 – 27 stycznia 847)
- Leon IV(10 kwietnia 847 – 17 lipca 855)
- Benedykt III(29 września 855 – 17 kwietnia 858)
- Mikołaj I(24 kwietnia 858 – 13 listopada 867)
- Hadrian II(14 grudnia 867 – 14 grudnia 872)
- Jan VIII(14 grudnia 872 – 16 grudnia 882)
- Maryn I(16 grudnia 882 – 15 maja 884)
- Hadrian III(17 maja 884 – wrzesień 885)
- Stefan V(wrzesień 885 – 14 września 891)
- Formozus(6 października 891 – 4 kwietnia 896)
- Bonifacy VI(kwiecień 896)
- Stefan VI(maj 896 – sierpień 897)
- Roman(sierpień 897 – listopad 897)
- Teodor II(grudzień 897)
- Jan IX(styczeń 898 – styczeń 900)
- Benedykt IV(styczeń lub luty 900 – lipiec 903)

X wiek


- Leon V(lipiec 903 – wrzesień 903)
- Sergiusz III(29 stycznia 904 – 14 kwietnia 911)
- Anastazy III(kwiecień 911 – czerwiec 913)
- Lando(lipiec 913 – luty 914)
- Jan X(marzec 914 – marzec 928)
- Leon VI(maj 928 – grudzień 928)
- Stefan VII(grudzień 928 – luty 931)
- Jan XI(luty lub marzec 931 – grudzień 935)
- Leon VII(3 stycznia 936 – 13 lipca 939)
- Stefan VIII(14 lipca 939 – październik 942)
- Maryn II(30 października 942 – maj 946)
- Agapit II(10 maja 946 – grudzień 955)
- Jan XII(16 grudnia 955 – 14 maja 964)
- Leon VIII(4 lub 6 grudnia 963 – 1 marca 965)
- Benedykt V(22 maja 964 – 4 lipca 965)
- Jan XIII(1 października 965 – 6 września 972)
- Benedykt VI(19 stycznia 973 – czerwiec 974)
- Benedykt VII(październik 974 – 10 lipca 983)
- Jan XIV(grudzień 983 – 20 sierpnia 984)
- Jan XV(sierpień 985 – marzec 996)
- Grzegorz V(3 maja 996 – 18 lutego 999)
- Sylwester II(2 kwietnia 999 – 12 maja 1003)

XI wiek


- Jan XVII(czerwiec 1003 – grudzień 1003)
- Jan XVIII(styczeń 1004 – lipiec 1009)
- Sergiusz IV(31 lipca 1009 – 12 maja 1012)
- Benedykt VIII(18 maja 1012 – 9 kwietnia 1024)
- Jan XIX(12 kwietnia / 12 maja 1024 – 1032)
- Benedykt IX(październik 1032 – wrzesień 1044)
- Sylwester III(20 stycznia 1045 – 10 maja 1045)
- Benedykt IX(10 kwietnia 1045 – 1 maja 1045)
- Grzegorz VI(5 maja 1045 – 20 grudnia 1046)
- Klemens II(25 grudnia 1046 – 9 października 1047)
- Benedykt IX(8 listopada 1047 – 17 lipca 1048)
- Damazy II(17 lipca 1048 – 9 sierpnia 1048)
- Św. Leona IX(12 lutego 1049 – 19 kwietnia 1054)
- Wiktor II(13 kwietnia 1055 – 28 lipca 1057)
- Stefan IX(3 sierpnia 1057 – 29 marca 1058)
- Mikołaj II(6 grudnia 1058 – 27 lipca 1061)
- Aleksander II(1 października 1061 – 21 kwietnia 1073)
- Św. Grzegorza VII(22 kwietnia 1073 – 25 maja 1085)
- Wiktor III(24 maja 1086 – 16 września 1087)
- Urban II(12 marca 1088 – 29 lipca 1099)
- Paschalis II(13 sierpnia 1099 – 21 stycznia 1118)

XII wiek


- Gelazjusz II(24 stycznia 1118 – 29 stycznia 1119)
- Kalikst II(2 lutego 1119 – 13 grudnia 1124)
- Honoriusz II(21 grudnia 1124 – 13 lutego 1130)
- Innocenty II(14 lutego 1130 – 25 stycznia 1143)
- Celestyn II(26 września 1143 – 8 marca 1144)
- Lucjusz II(12 marca 1144 – 15 lutego 1145)
- Eugeniusz III(15 lutego 1145 – 8 lipca 1153)
- Anastazy IV(12 lipca 1153 – 3 grudnia 1154)
- Hadrian IV(4 lub 5 grudnia 1154 – 1 września 1159)
- Aleksander III(7 września 1159 – 30 sierpnia 1181)
- Lucjusz III(1 września 1181 – 25 września 1185)
- Urban III(25 listopada 1185 – 20 października 1187)
- Grzegorz VIII(21 października 1187 – 17 grudnia 1187)
- Klemens III(19 grudnia 1187 – 20 marca (?) 1191)
- Celestyn III(21 marca (?) 1191 – 8 stycznia 1198)
- Innocenty III(8 stycznia 1198 – 16 lipca 1216)

XIII wiek


- Honoriusz III(18 lipca 1216 – 18 marca 1227)
- Grzegorz IX(19 marca 1227 – 22 sierpnia 1241)
- Celestyn IV(22 października 1241 – 10 listopada 1241)
- Innocenty IV(25 czerwca 1243 – 7 grudnia 1254)
- Aleksander IV(12 grudnia 1254 – 25 maja 1261)
- Urban IV(29 sierpnia 1261 – 2 października 1264)
- Klemens IV(5 lutego 1265 – 29 listopada 1268)
- Grzegorz X(1 września 1271 – 10 stycznia 1276)
- Innocenty V(21 stycznia 1276 – 22 czerwca 1276)
- Hadrian V(11 lipca 1276 – 18 sierpnia 1276)
- Jan XXI(8 września 1276 – 20 maja 1277)
- Mikołaj III(25 października 1277 – 22 sierpnia 1280)
- Marcin IV(22 lutego 1281 – 28 marca 1285)
- Honoriusz IV(2 kwietnia 1285 – 3 kwietnia 1287)
- Mikołaj IV(22 lutego 1288 – 4 kwietnia 1292)
- Celestyn V(5 lipca 1294 – 13 grudnia 1294)
- Bonifacy VIII(24 grudnia 1294 – 11 października 1303)

XIV wiek


- Benedykt XI(22 października 1303 – 7 lipca 1304)
- Klemens V(5 czerwca 1305 – 20 kwietnia 1314)
- Jan XXII(7 sierpnia 1316 – 4 grudnia 1334)
- Benedykt XII(20 grudnia 1334 – 25 kwietnia 1342)
- Klemens VI(7 maja 1342 – 6 grudnia 1352)
- Innocenty VI(18 grudnia 1352 – 12 września 1362)
- Urban V(28 września 1362 – 19 grudnia 1370)
- Grzegorz XI(30 grudnia 1370 – 27 marca 1378)
- Urban VI(8 kwietnia 1378 – 15 października 1389)
- Bonifacy IX(2 listopada 1389 – 1 października 1404)

XV wiek


- Innocenty VII(17 października 1404 – 6 listopada 1406)
- Grzegorz XII(30 listopada 1406 – 4 lipca 1415)
- Marcin V(11 listopada 1417 – 20 lutego 1431)
- Eugeniusz IV(3 marca 1431 – 23 lutego 1447)
- Mikołaj V(6 marca 1447 – 24 marca 1455)
- Kalikst III(8 kwietnia 1455 – 6 sierpnia 1458)
- Pius II(19 sierpnia 1458 – 15 sierpnia 1464)
- Paweł II(30 sierpnia 1464 – 26 lipca 1471)
- Sykstus IV(9 sierpnia 1471 – 12 sierpnia 1484)
- Innocenty VIII(29 sierpnia 1484 – 25 lipca 1492)
- Aleksander VI(11 sierpnia 1492 – 18 sierpnia 1503)

XVI wiek


- Pius III(22 września 1503 – 18 października 1503)
- Juliusz II(1 listopada 1503 – 21 lutego 1513)
- Leon X(11 marca 1513 – 1 grudnia 1521)
- Hadrian VI(9 stycznia 1522 – 14 września 1523)
- Klemens VII(19 listopada 1523 – 25 września 1534)
- Paweł III(3 października 1534 – 10 listopada 1549)
- Juliusz III(7 lutego 1550 – 23 marca 1555)
- Marcelin II(9 kwietnia 1555 – 1 maja 1555)
- Paweł IV(23 maja 1555 – 18 sierpnia 1559)
- Pius IV(25 grudnia 1559 – 9 grudnia 1565)
- Św. Pius V(7 stycznia 1566 – 1 maja 1572)
- Grzegorz XIII(13 maja 1572 – 10 kwietnia 1585)
- Sykstus V(24 kwietnia 1585 – 27 sierpnia 1590)
- Urban VII(15 września 1590 – 27 września 1590)
- Grzegorz XIV(5 grudnia 1590 – 16 października 1591)
- Innocenty IX(29 października 1591 – 30 grudnia 1591)
- Klemens VIII(30 stycznia 1592 – 5 marca 1605)

XVII wiek


- Leon XI(1 kwietnia 1605 – 27 kwietnia 1605)
- Paweł V(16 maja 1605 – 28 stycznia 1621)
- Grzegorz XV(9 lutego 1621 – 8 lipca 1623)
- Urban VIII(6 sierpnia 1623 – 29 lipca 1644)
- Innocenty X(15 września 1644 – 7 stycznia 1655)
- Aleksander VII(7 kwietnia 1655 – 22 maja 1667)
- Klemens IX(20 czerwca 1667 – 9 grudnia 1669)
- Klemens X(29 kwietnia 1670 – 22 lipca 1676)
- Innocenty XI(21 września 1676 – 12 sierpnia 1689)
- Aleksander VIII(6 października 1689 – 1 lutego 1691)
- Innocenty XII(12 lipca 1691 – 27 września 1700)

XVIII wiek


- Klemens XI(23 listopada 1700 – 19 marca 1721)
- Innocenty XIII(8 maja 1721 – 7 marca 1724)
- Benedykt XIII(29 maja 1724 – 21 lutego 1730)
- Klemens XII(12 lipca 1730 – 6 lutego 1740)
- Benedykt XIV(17 sierpnia 1740 – 3 maja 1758)
- Klemens XIII(6 lipca 1758 – 2 lutego 1769)
- Klemens XIV(19 maja 1769 – 22 września 1774)
- Pius VI(15 lutego 1775 – 29 sierpnia 1799)

XIX wiek


- Pius VII(14 marca 1800 – 20 sierpnia 1823)
- Leon XII(28 września 1823 – 10 lutego 1829)
- Pius VIII(31 marca 1829 – 30 listopada 1830)
- Grzegorz XVI(2 lutego 1831 – 1 czerwca 1846)
- bł. Pius IX(16 czerwca 1846 – 7 lutego 1878)
- Leon XIII(20 lutego 1878 – 20 lipca 1903)

XX wiek


- Św. Pius X(4 sierpnia 1903 – 20 sierpnia 1914)
- Benedykt XV(3 września 1914 – 22 stycznia 1922)
- Pius XI(6 lutego 1922 – 10 lutego 1939(Suweren od 7 czerwca 1929))
- Pius XII(2 marca 1939 – 9 października 1958)
- Św. Jan XXIII(28 października 1958 – 3 czerwca 1963)
- bł. Paweł VI(21 czerwca 1963 – 6 sierpnia 1978)
- Jan Paweł I(26 sierpnia 1978 – 28 września 1978)
JP2 -   Św. Jan Paweł II(16 października 1978 – 2 kwietnia 2005)

XXI wiek


- Benedykt XVI(19 kwietnia 2005 – 28 lutego 2013)
pope_francis- Franciszek(od 13 marca 2013-)